Sunday, 7 June 2015

GENERAL POSTER, 2014DIPLOMATIC ART

2014, Timişoara, România, ediţie pilot / pilot edition
            (RO) Cele 7 expoziţii care organizate în cadrul Diplomatic Art 2014, ediţia pilot, au fost structurate astfel: trei „duplex”-uri (artişti români stabiliţi în Franţa sau Germania au invitat un artist nativ din ţările respective, iar artişti bulgari din România au avut ca invitaţi artişti din Bulgaria); o expoziţie de grup a artiştilor din Ungaria; nucleul proiectului, expoziţia internaţională de grup de la Galeria Helios; expoziţia personală Miriam Cantera (Spania); în sfârşit, retrospectiva de la Galeria Calpe care a reunit expoziţiile anterioare, fiecare artist participant la această ediţie expunând câte o lucrare. În cele 7 expoziţii au fost prezentate peste 140 de lucrări (pictură, grafică, sculptură, instalaţie, fotografie şi video) semnate de 40 de artişti din 19 ţări (inclusiv România), o diversitate care atestă preocupările personale ale fiecărui artist şi zona sa de provenienţă, o comunicare prin intermediul artei vizuale contemporane, un veritabil „paşaport diplomatic” cultural al secolului XXI.

            (EN) The 7 exhibitions organized at the Diplomatic Art 2014 pilot edition were structured as follows: three "duplex" exhibitions (Romanian artists living in Germany or France invited each an artist born in the country where he currently lives, and also Bulgarian artists living in Romania invited artists from Bulgaria to participate in a joint exhibition); a group exhibition from Hungary; the core of the project - the international group exhibition at the Helios Gallery; the solo show of Miriam Cantera (Spain); and the retrospective group exhibition at the Calpe Gallery, bringing together all participants from this edition, each artist exhibiting one work. The 7 exhibitions presented over 140 artworks (painting, graphic arts, sculpture, installation, photography and video) created by 40 artists from 19 countries (including Romania), a diversity that authenticates the pursuits of each artist and the country of his origin, materializing the communication through the medium  of contemporary visual art, a genuine cultural "diplomatic passport" of the 21st century.

CIPRIAN CHIRILEANU
vice-president UAPT
initiator and coordinator Diplomatic Art


https://www.facebook.com/Diplomatic.Art

No comments:

Post a Comment