Saturday, 28 September 2019

CONSULART - general concept
CONSULART
Parte din programul Timișoara 2021 Capitala Europeană a Culturii (Ecouri europene) pentru anul 2019.
Proiectul este co-produs de Asociația Diplomatic Art și Timișoara 2021

Concept general (rezumat):
Proiectul CONSULART are ca scop punerea în valoare și includerea în circuitul cultural a unor spații neconvenționale pentru evenimente artistice, în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăților acestora) în care își desfășoară activitatea consulatele generale și onorifice din Timișoara. Aceste spații, destinate în mod obișnuit activităților de business, de locuit sau în particular activităților consulare, vor găzdui temporar proiecte colaborative, interdisciplinare și interculturale. Fiecare proiect va implica un duo format dintr-un artist vizual timișorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect etc) și unul provenit din țara al cărei consulat găzduiește evenimentul.  Rezultatul colaborării va fi o operă comună, concepută în funcție de locație (site-specific) și care să aibă o componentă preponderent vizuală.

CONSULATE în Timișoara, în 2019:
Austria, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Macedonia, Mexic, Moldova, Olanda, Peru, Serbia, Spania, Suedia, Coreea de Sud, Tunisia (toate în afara Germaniei și Serbiei sunt consulate onorifice)
Recent, Consulatul Onorific al Indiei și-a închis temporar misiunea diplomatică.

Consulate interbelice în Timișoara:
Austria, Belgia, Cehoslovacia, Franța, Germania, Guatemala, Italia, Marea Britanie, Paraguay, Olanda, Suedia

///

CONSULART
Part of the Timisoara 2021 European Capital of Culture (European Echoes) program for 2019.
Co-produced by the Diplomatic Art Association and Timisoara 2021

General concept (summary):
The CONSULART project aims to highlight and include into the cultural circuit unconventional spaces for artistic events, mainly buildings (and their neighborhoods) in which general and honorary consulates carry out their activity in Timisoara. Spaces intended for business, for living and in particular for consular activities will temporarily host collaborative, interdisciplinary and intercultural projects. Each project will involve a duo formed by an artist (visual artist/ musician/ writer/ anthropologist/ architect etc) from Timisoara and one from abroad, in particular from the country whose consulate hosts the event. The result of the collaboration will be a joint, site-specific work, focusing on the visual component.


Consulates in Timisoara in 2019:
Austria, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Hungary, Italy, Macedonia, Mexico, Moldova, The Netherlands, Peru, Serbia, Spain, Sweden, South Koreea, Tunisia (all except Germany and Serbia are Honorary Consulates).
Recently, the Honorary Consulate of India has temporarily closed its diplomatic mission.

Inter-war consulates in Timisoara:
Austria, Belgium, Czechoslovakia, France, Germany, Guatemala, Italy, Great Britain, Paraguay, The Nederlands, Sweden