Sunday, 7 June 2015

DIPLOMATIC ART - concept, pilot edition
DIPLOMATIC ART
2014, Timişoara, România, ediţie pilot / pilot edition

(RO) Tradiţia diplomatică în Timişoara a început în 1922, odată cu înfiinţarea primului consulat, cel al Italiei. Dezvoltarea continuă din punct de vedere economic în Banat, precum şi existenţa mai multor naţionalităţi în această regiune a dus, printre altele, la creşterea numărului de misiuni diplomatice, perioada interbelică consemnând 11 consulate. Schimbările care au intervenit odată cu instaurarea regimului comunist au dus la scăderea numărului acestora, la sfârşitul anului 1989 funcţionând doar un singur consulat, cel al R. S. F. Iugoslavia. În următorii ani, dezvoltarea Timişoarei a antrenat o liberă circulaţie a cetăţenilor, români şi străini deopotrivă, extinzându-se contactele economice, culturale şi inter-umane, iar ca efect imediat, a apărut necesitatea înfiinţării de Consulate Generale sau Onorifice, de pe lângă Ambasadele lor din Bucureşti. Astfel, Timişoara înregistrează, în anul 2014, existenţa a 18 consulate – Austria, Bulgaria, Cehia, Coreea de Sud, Estonia, Franţa, Germania, India, Italia, Macedonia, Moldova, Ţările de Jos (Olanda), Peru, Serbia, Spania, Suedia, Tunisia şi Ungaria.
            Proiectul DIPLOMATIC ART Timişoara, 2014 ediţie pilot, organizat de Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Timişoara (UAPT), finanțat de către Consiliul Local Timișoara, este un eveniment cultural non-profit cu participare internaţională, care prezintă şi promovează creaţia artiştilor vizuali contemporani, cetăţeni ai ţărilor reprezentate prin instituţiile consulare în Timişoara, participanţii fiind născuţi în ţara pe care o reprezintă, deţinând şi cetăţenia acesteia.(EN) The diplomatic tradition in Timişoara began in 1922, with the opening of the first consulate, that of Italy. The continuous economic development in Banat along with the existence of several nationalities in the region led, among others, to an increased number of diplomatic missions, the interwar period reporting the presence of 11 consulates. The changes that occured during the communist regime caused a continuous decrease of their number, therefore at the end of 1989 a single consulate was operational, that of the Socialist Federative Republic Yugoslavia. In the following years Timişoara witnessed the free movement of Romanian and foreign citizens, the extension of economic, cultural and inter-human contacts and, as an immediate effect, the need to establish General or Honorary Consulates, attached to their Embassies in Bucharest. Consequently, in 2014 in Timişoara there are 18 consulates: Austria, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Hungary, India, Italy, South Korea, Macedonia, Moldova, Netherlands, Peru, Serbia, Spain, Sweden and Tunisia.
              The DIPLOMATIC ART Project Timişoara, 2014 pilot edition, organized by the Union of Visual Artists Timişoara branch (UAPT), and financed by the Timisoara City Hall, is a cultural non-profit event with international participation, that presents and promotes the work of contemporary visual artists, citizens of the countries represented by consular institutions in Timişoara, the participating artists being born in the country they represent and also having it’s citizenship.  

CIPRIAN CHIRILEANU
vice-president UAPT
initiator and coordinator Diplomatic Art
No comments:

Post a Comment