Wednesday, 13 November 2019

CONSULART 2019 – GERMANIA / GERMANY


CONSULART 2019 – GERMANIA / GERMANY

Asociația Diplomatic Art, Asociația Timișoara 2021 - Capitala Europeană a Culturii și Centrul Cultural German din Timișoara vă invită la un nou eveniment din cadrul proiectului Ecouri Europene Consulart 2019: expoziția Permutări, vernisaj marți, 12 noiembrie 2019, ora 17:00, în Biblioteca Centrului Cultural German din Timișoara. Artiști: Silvia Lorenz (Berlin, Germania) și Arnold Schlachter  (Timișoara, România), curator: Maria Orosan-Telea.
///
Diplomatic Art Association, Timișoara Association 2021 - European Capital of Culture and German Cultural Center in Timișoara invites you to a new event within the European Echoes Consulart 2019 project: the exhibition Permutations, opening on Tuesday, November 12th, 2019, 5:00 pm, at Center German Cultural in Timișoara. in the Library Artists: Silvia Lorenz (Berlin, Germany) and Arnold Schlachter (Timisoara, Romania), curator: Maria Orosan-Telea.Permutări este un proiect colaborativ realizat în Biblioteca Centrului Cultural German de Silvia Lorenz, artistă din Berlin, și Arnold Schlachter, artist și poet care trăiește în Timișoara. Versurile publicate de Arnold Schlachter în 2018, în volumul Cercului Literar „Stafette” din Timișoara au stat la baza reflecțiilor inițiale ale Silviei Lorenz asupra senzațiilor subiective pe care orașul le poate genera.
Ulterior, o reevaluare comună reprezintă punctul de întâlnire a două perspective distincte. Perspectiva celui care interacționează zilnic cu orașul, îi cunoaște în detaliu problemele, frumusețile și oscilațiile  și perspectiva celei care primește pentru prima dată vibrațiile sale vii și profunde. Acest punct de întâlnire naște schițe și adnotări comune, dar și o “colecție” de forme prelucrate de Silvia Lorenz și transpuse în limbaj sculptural.
Traseul de la versuri la semne aparent hieroglifice nu este unul liniar, el presupune cercetare, dialog, interacțiune, cunoaștere. Astfel că, proiectul propus de Silvia Lorenz și Arnold Schlachter acordă o egală importanță procesului de creație și rezultatului obținut în urma acestuia.
Așa cum titlul proiectului încearcă să sugereze, elementele intervenției din bibliotecă sunt și ele amprentate de procesualitate. Versurile, accesibile sub formă de text, sunt, de asemenea, lecturate. Formele orașului, prezentate în varianta lor prelucrată, definitivă, sunt vizibile și în stadiul intermediar, de schiță.” (Maria Orosan-Telea)
///
Permutations is a collaborative project carried out in the Library of the German Cultural Centre by Berlin artist Silvia Lorenz and Arnold Schlachter, an artist and poet who lives in Timișoara. It was the verses published by Arnold Schlachter in 2018 in the journal of the “Stafette” literary society from Timișoara that triggered Silvia Lorenz’s initial reflections on the subjective sensations which the city can generate.
Subsequently, a common reassessment represents the meeting point of two distinct perspectives. On the one hand, there is the view of the person who interacts with the city on a daily basis, and has intimate knowledge of its problems, beauty and oscillations. On the other hand, there’s the perspective of the one who is for the first time experiencing the city’s vivid and profound vibrations. This confluence is the starting point for common sketches and annotations, as well as for a “collection” of forms processed by Silvia Lorenz and transposed into sculptural language.
The route from verses to seemingly hieroglyphic markings is not linear; it involves research, dialogue, interaction, knowledge. Hence, the project proposed by Silvia Lorenz and Arnold Schlachter focusses in equal shares on the creative process and on its result. As suggested in the title, the elements of the library intervention are also marked by processuality. The verses, accessible as text, are read, as well. The shapes of the city, which are presented in their processed, definitive variant, are also visible in an intermediary state, as sketches.
Arnold Schlachter, Silvia Lotrenz


ARNOLD SCHLACHTER (n. 1975)  a debutat ca artist la sfârșitul anilor 2000, însă ultimii ani i-a dedicat creației literare.
Este preocupat de problemele sociale legate de locuire și mediu, de funcționalitatea spațiului urban și de oamenii și animalele care îl populează. Gentrificarea, migrația, sustenabilitatea, criza ecologică, condiția locală și cea globală, istoria sunt temele sale predilecte. A folosit ca medii de expresie în special pictura și desenul, într-o manieră specifică strategiilor artei conceptuale.
Între 2009 și 2012 a participat în diverse proiecte expoziționale și publicistice la București, Sibiu și Timișoara. Printre acestea se numără expoziția personală intitulată „Noi suntem câinii”, care a avut loc la Atelier 35 din București în 2010 sau expoziția de grup „Târgul Instituțiilor Spectrale” de la Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Brukenthal din Sibiu. A publicate desene în reviste și fanzine precum: „Bezna”, „Escape from Timisoara”, „strada”.
Poezia sa transferă stări subiective asupra unor situații extrase din realitatea imediată. 
///
ARNOLD SCHLACHTER (b. 1975) started as an artist in the late 2000s, but in the last years he has devoted himself to poetry writing.
He is interested in the social problems related to housing and the environment, the functionality of the urban space and the people and animals that populate it. Gentrification, migration, sustainability, ecological crisis, local and global conditions, history are his favorite themes. He used as mediums of expression especially painting and drawing, in a manner specific to the strategies of conceptual art.
Between 2009 and 2012 he took part in various exhibition and publishing projects in Bucharest, Sibiu and Timișoara. These include the personal exhibition entitled "We are the dogs", which took place at Atelier 35 in Bucharest in 2010 or the group exhibition "The Ist Fair of the Spectral Institutions" at the Contemporary Art Gallery of the Brukenthal Museum in Sibiu. He published drawings in magazines and fanzines such as: "Bezna", "Escape from Timisoara", "strada".
His poetry transfers subjective states of mind to situations extracted from the immediate reality.


SILVIA LORENZ, născută în 1978 în Dresda (RDG), trăiește la Berlin începând din anul 2003. Înainte de a termina studiile de istoria artei și literatură, cu o disertație despre Ilya Kabakov la Universitatea Tehnică din Dresda, s-a reorientat spre sculptură, absolvind în 2010 în cadrul Kunsthochschule Berlin-Weißensee. A fost distinsă cu premiul Mart Stam Award în 2009, premiul pentru cea mai bună disertație, iar în 2010 a câștigat grantul Elsa Neumann. De atunci a fost implicată și a expus în numeroase expoziții, festivaluri și proiecte, la nivel național și internațional. Este membră a Berlin Artist Association (BBK), Landart Eisenberg (Austria) și a grupului artistic Psihoterapija (SRB/GER).
Creația ei este determinată de îndoieli cu privire la formele existente ale lucrurilor și căutarea unei perspective mai largi. În profunzime, se află întrebarea existențială despre locul nostru, al ființelor umane, pe „nava spațială Pământ” și despre gunoiul și urmele pe care le lăsăm în timp ce trăim. Printre eroii sculpturilor ei “ușoare” se numără plantele și microorganismele, monumente vechi, mobilierul urban și fragmentele de arhitectură.
https://silvialorenz.com/
///
SILVIA LORENZ, born 1978 in Dresden (GDR), lives in Berlin since 2003. Before finishing her art history and literature studies with a dissertation on Ilya Kabakov at TU Dresden, she took up sculpture at Kunsthochschule Berlin-Weißensee, which she finished as Meisterschülerin in 2010. For her degrees she received the Mart Stam Award in 2009, the Faculty Award for the Best Dissertation and the Elsa Neumann Working Grant in 2010. Since then she was involved and exhibited in numerous exhibitions, festivals and projects, nationally and internationally. She is a member of the Berlin Artist Association (BBK), Landart Eisenberg (Austria) and the artist noise group Psihoterapija (SRB/GER).
Her work is driven by doubts about the existing shapes of forms and the search for a wider perspective. Underneath lies the existential question about the place of us, human beings, on „spaceship earth“ and the garbage and traces we leave while we are living. Among the heroes of her light-weight sculptures are e.g. plants and microorganisms, outdated monuments, city furniture and fragments of architecture.
Ovidiu Miron (Timisoara2021), Corina Dan, 
Ralf Krautkrämer (Consul, General Consulate of Germany), Silvia Lotrenz, 
Arnold Schlachter, Maria Orosan Telea, Mona Petzek (German Cultural Centre)Photos by Ciprian Chirileanu, Daliana Iacobescu and Renée Renard


Conceptul general al proiectului Ecouri Europene Consulart:
„Proiectul Ecouri Europene Consulart urmărește punerea în valoare și includerea în circuitul cultural a unor spații neconvenționale pentru evenimente artistice, în special a clădirilor (inclusiv a vecinătăților acestora) în care își desfășoară activitatea consulatele generale și onorifice din Timișoara. Aceste spații, destinate în mod obișnuit activităților de business, de locuit sau în particular activităților consulare, vor găzdui temporar proiecte colaborative, interdisciplinare și interculturale. Fiecare proiect va implica un duo format dintr-un artist vizual timișorean (sau muzician/ scriitor/ antropolog/ arhitect, etc) și unul provenit din țara al cărei consulat găzduiește evenimentul. Rezultatul colaborării va fi o instalație comună, concepută în funcție de locație (site-specific, adaptată spațiului în care va avea loc fiecare eveniment în parte) și care să aibă o componentăpreponderent vizuală" (Asociația DIPLOMATIC ART Timișoara).
///
The CONSULART project aims to highlight and include into the cultural circuit unconventional spaces for artistic events, mainly buildings (and their neighborhoods) in which general and honorary consulates carry out their activity in Timisoara. Spaces intended for business, for living and in particular for consular activities will temporarily host collaborative, interdisciplinary and intercultural projects. Each project will involve a duo formed by an artist (visual artist/ musician/ writer/ anthropologist/ architect, etc) from Timisoara and one from abroad, in particular from the country whose consulate hosts the event. The result of the collaboration will be a joint, site-specific work, focusing on the visual component.
http://diplomatic-art.blogspot.ro/


Proiectul cultural Ecouri Europene 2019 este realizat în parteneriat cu Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii, parte a Programului Cultural TM2021 din anul 2019, finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, co-finanțat de Primăria Municipiului Timișoara și implementat de Asociația Diplomatic Art.
Evenimentul Consulart Germania beneficiază, de asemenea, de suportul financiar din partea Goethe Institut din București.
Partener: Consulatul General al Germaniei.
"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Asociației Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii."
/// 
European Echoes CONSULART 2019 is a cultural project carried out in partnership with the Timișoara 2021 - European Capital of Culture Association, part of the Cultural Program TM2021 from 2019, funded by the Ministry of Culture and National Identity, co-financed by the City Hall of Timișoara and implemented by the Diplomatic Art Association.
The Consulart Germany event also benefits from the financial support from Goethe Institut in Bucharest.
Partner: the Generak Consulate of Germany.
"The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union or the Timișoara 2021 - European Capital of Culture Association".Mai multe imagini / More images:


No comments:

Post a comment